VAG KKL cable connections

multiecuscan program usage help
Trannguyenpc
Posts: 8
Joined: 08 Nov 2019, 16:11

Re: VAG KKL cable connections

Post by Trannguyenpc » 09 Nov 2019, 14:46

Cám ơn bạn đã trả lời, tôi đã sử dụng phần mềm Fiatecuscan 3. 4.1, và 2 cáp như hình đính kèm để kết nối Fiat siena 1.6 của tôi, kết quả không kết nối được với ecu

s130
Posts: 753
Joined: 20 Jan 2010, 10:07
Location: Southampton, United Kigndom
Contact:

Re: VAG KKL cable connections

Post by s130 » 09 Nov 2019, 15:49

Trannguyenpc wrote:
09 Nov 2019, 14:46
Cám ơn bạn đã trả lời, tôi đã sử dụng phần mềm Fiatecuscan 3. 4.1, và 2 cáp như hình đính kèm để kết nối Fiat siena 1.6 của tôi, kết quả không kết nối được với ecu
Please the link/information from who and where you purchased.

Vui lòng liên kết / thông tin từ ai và nơi bạn đã mua.
Fiat Strada/Ritmo Abarth 130TC, Barchetta 2005 , 500X Cross Plus

Trannguyenpc
Posts: 8
Joined: 08 Nov 2019, 16:11

Re: VAG KKL cable connections

Post by Trannguyenpc » 10 Nov 2019, 08:29

I bought from TOPREGAL on Lazada

s130
Posts: 753
Joined: 20 Jan 2010, 10:07
Location: Southampton, United Kigndom
Contact:

Re: VAG KKL cable connections

Post by s130 » 10 Nov 2019, 18:17

I only see adapter cable sets when I look.

1) where is/did you get the ELM/other interface

2) where you got the software from

Also FiatECUScan is no longer supported or published. MultiECUScan is the official software. Also there are web sites offering cloned/cracked/modified versions of MultiECUScan so *unless* your software is official from the MES website/here or from an authorised distributor (http://www.multiecuscan.net/Distributors.aspx) then I am afraid no help is available.
Fiat Strada/Ritmo Abarth 130TC, Barchetta 2005 , 500X Cross Plus

Trannguyenpc
Posts: 8
Joined: 08 Nov 2019, 16:11

Re: VAG KKL cable connections

Post by Trannguyenpc » 11 Nov 2019, 05:37

Web tôi đã mua hàng https://s.lazada.vn/s.Q9Mx.
vấn đề đó cáp kết nối KKL, tôi cũng đã test trên mutiecuscan, kết quả cũng vậy (không thành công). Cảm ơn bạn đã hổ trợ!!


Chị tiết công việc:
Xe của tôi: Fiat siena 1.6
Phần mềm : mutiecuscan 4.5 free
Cáp kết nối : https://s.lazada.vn/s.Q9Mx
Cáp chuyển đổi: https://s.lazada.vn/s.Qikd
Cám ơn tất cả sự giúp đỡ từ mọi người!!!

s130
Posts: 753
Joined: 20 Jan 2010, 10:07
Location: Southampton, United Kigndom
Contact:

Re: VAG KKL cable connections

Post by s130 » 11 Nov 2019, 11:50

The only Siena model listed in the Supported Vehicles is the Fiat Grand Siena 1.6 16V. This vehicle uses CANBus requiring an ELM and not KKL interface.

You say that your Siena is the same/similar to the Palio 1.6 16V. What year is your Siena? I ask because some of the later Palio verhicles also have CANBus for some systems.

Mẫu Siena duy nhất được liệt kê trong Xe được hỗ trợ là Fiat Grand Siena 1.6 16V. Chiếc xe này sử dụng CANBus yêu cầu ELM chứ không phải giao diện KKL.

Bạn nói rằng Siena của bạn giống / tương tự Palio 1.6 16V. Siena của bạn năm nào? Tôi yêu cầu bởi vì một số phiên bản Palio sau này cũng có CANBus cho một số hệ thống.
Fiat Strada/Ritmo Abarth 130TC, Barchetta 2005 , 500X Cross Plus

Trannguyenpc
Posts: 8
Joined: 08 Nov 2019, 16:11

Re: VAG KKL cable connections

Post by Trannguyenpc » 11 Nov 2019, 12:33

Fiat siena của tôi năm 2001. Ecu IAW 49F bạn ah.
Nếu cáp vag kkl không hổ trợ, vậy tôi phải mua cáp obd 2 phải không bạn? Mong sự chỉ dẫn của bạn!

s130
Posts: 753
Joined: 20 Jan 2010, 10:07
Location: Southampton, United Kigndom
Contact:

Re: VAG KKL cable connections

Post by s130 » 11 Nov 2019, 15:22

ELM (http://www.multiecuscan.net/Distributors.aspx) or OBDLink SX (http://www.obdlink.com/sxusb/buy/).

You may need some cables as well. See: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx and look at the Grand Siena and Palio entries.

ELM (http://www.multiecuscan.net/Distologists.aspx) hoặc OBDLink SX (http://www.obdlink.com/sxusb/buy/).

Bạn có thể cần một số dây cáp là tốt. Xem: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx và xem các mục Grand Siena và Palio.
Fiat Strada/Ritmo Abarth 130TC, Barchetta 2005 , 500X Cross Plus

Trannguyenpc
Posts: 8
Joined: 08 Nov 2019, 16:11

Re: VAG KKL cable connections

Post by Trannguyenpc » 15 Nov 2019, 17:26

Cuối cùng tôi đã kết nối thành công với ecu của tôi. Tôi đã mua 1 cáp obd2 với giá 124.000 vnd, từ https://s.lazada.vn/s.90Q9.
tôi đã kết nối và kiểm tra được lỗi trên xe (mã lỗi P0351 Ignition Coil 2) bằng phần mền mutiecuscan 4.5 và cả phần mềm Fiatecuscan 3.6.2.
Cảm ơn bạn và mọi người đã giúp đỡ!!!


I finally connected successfully to my ecu. I bought an obd2 cable for 124,000 vnd, from https://s.lazada.vn/s.90Q9.
I connected and checked the error on the car (error code P0351 Ignition Coil 2) with the mutiecuscan 4.5 software and the Fiatecuscan software 3.6.2.
Thank you and everyone for your help !!!

juankax
Posts: 1
Joined: 03 Aug 2020, 16:10
Contact:

Re: VAG KKL cable connections

Post by juankax » 03 Aug 2020, 16:11

Great Information was very useful for me..

Post Reply