fiat 500e EV

Report any bugs found in multiecuscan
Post Reply
Ray500e
Posts: 2
Joined: 03 Mar 2019, 11:48

fiat 500e EV

Post by Ray500e » 03 Mar 2019, 11:53

When reading the service interval MES 4.3 the software gives an error.


System.ArgumentOutOfRangeException: De index valt buiten het bereik. Deze mag niet negatief zijn en moet kleiner zijn dan de grootte van de verzameling.
Parameternaam: index
bij System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
bij System.Windows.Forms.DataGridViewSelectedRowCollection.get_Item(Int32 index)
bij Multiecuscan. . (Object , EventArgs )
bij Multiecuscan. . (Object , EventArgs )
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Post Reply